Ние помагаме на света да расте от 1983 г. насам

Двойни дупки или кръстосана скоба с един ъгъл