Ние помагаме на света да расте от 1983 г.

Японски стандарт